...
Loga Fundusze Europejskie

Uroczystości patriotyczne o zasięgu wojewódzkim, odbyły się w powiecie biłgorajskim

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 13 lipca, 2021

W Szarajówce w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim, odbyły się dziś wojewódzkie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.

szarajowka
Współorganizatorem uroczystości był starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, a w wydarzeniu uczestniczyli powiatowi radni oraz członkowie Zarządu Powiatu w osobach Marii Gałki i Andrzej Łagożny. W Szarajówce 78 lat Niemcy i Ukraińcy, podczas akcji pacyfikacyjnej, będącej zemstą za współpracę mieszkańców z partyzantami, zamordowali ponad 60 osób, 58 paląc żywcem i niszcząc całą wieś.

-Dziś przywołujemy pamięcią i tymi uroczystościami naszych bohaterów, którzy na ołtarzu Ojczyzny położyli swe życie, którzy zginęli za pomoc partyzantom, za pragnienie wolnej Polski. Chcemy na tej pamięci budować naszą przyszłość, bo ta historia jest dla naszego narodu tragiczna, a jednocześnie chwalebna dla nas. Pokazuje, że polskiego ducha nic nie złamie i że Polak jest wierny swemu krajowi do końca, że nie kolaborował, że walczył i ponosił najstraszliwsze ofiary – podkreśla starosta Szarlip.