...
Loga Fundusze Europejskie

Uroczystości w Łukowej

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 22 maja, 2019
Jubilaci Łukowa 117 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowej miała miejsce uroczystość uczczenia wieloletniej pracy społecznej zasłużonych dla powiatu  działaczy i animatorów kultury ludowej: Pani Marii Przytuły i Pana Franciszka Iwańca.
80. urodziny i  jubileusz 55. lat pracy jako nauczyciel i społecznik świętowała Pani Maria Przytuła, która swoją postawą i wieloletnią działalnością kształtowała charaktery i wrażliwość kolejnych pokoleń mieszkańców Gminy Łukowa. Kierowany przez Panią Marię Zespół Śpiewaczy uświetniał swoją obecnością powiatowe dożynki i inne regionalne uroczystości.
Pan Franciszek Iwaniec  obchodził rocznicę 90. urodzin i 70. lat pracy twórczej  jako kapelmistrz  w Łukowskiej Orkiestrze Dętej, która towarzyszyła ważnym uroczystościom państwowym, powiatowym, strażackim i gminnym.  Kierowana przez Pana Franciszka orkiestra żegnała i odprowadzała na miejsce wiecznego spoczynku zasłużonych dla społeczności  gminy Łukowa mieszkańców, ale także dawała radość na ponad tysiącu weselach.
Jubilaci Łukowa 2Ta wyjątkowo piękna uroczystość  stała się okazją do złożenia gratulacji i słów uznania dla ich wkładu w pielęgnowanie i podtrzymanie naszej kultury i tradycji oraz  wieloletniego zaangażowania w działalność na rzecz dobra lokalnej społeczności .
Listy gratulacyjne i pamiątkowe albumy wręczył  jubilatom obecny na uroczystości Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip  – Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej pięknej i radosnej uroczystości. Troska i dbałość o zachowanie tradycji, propagowanie sztuki ludowej w działalności Pani Marii Przytuły i Pana Franciszka Iwańca zasługuje na szczególne uznanie. Składam Państwu serdeczne  wyrazy podziękowania za Wasz cenny wkład w budowanie wspólnego dobra, jakim jest rozwój i tożsamość  naszej „małej Ojczyzny”  – powiedział podczas uroczystości w GOK w Łukowej, starosta Andrzej Szarlip.