...
Loga Fundusze Europejskie

Usługa udostępniania danych WFS

Kategoria: geoportal aktualności Opublikowano: 10 marca, 2022
WFS jest usługą umożliwiającą pobieranie danych. Wykorzystanie usługi polega na jej wywołaniu z listą parametrów.
Usługa WFS obsługuje zapytania o metadane (GetCapabilities) oraz o dane (GetFeature). W chwili obecnej zwracane są informacje o działkach w zakresie wymaganym ustawą Prawo Geodezyjne.
Aby pobrać metadane należy wykonać następujące zapytanie:

Pobieranie danych (GetFeature) może dotyczyć całego obszaru lub wybranego fragmentu opisanego w parametrze BBOX. Dane są zwracane w formacie GML – nie jest to jednak GML zgodny ze schematem EGiB. Plik ten zawiera wyłącznie działki i ich identyfikatory. Brak w nim np. punktów granicznych. Używając darmowych narzędzi np. QGIS można podłączyć usługę bezpośrednio do tego programu, pobrać dane i je skonwertować np. do ShapeFile.
Geoportal używa usługi WFS w wersji 2.0.0.
Zapytania przyjmowane są w metodzie GET w formacie KVP. Dane działkowe mają oznaczenie TYPENAMES=ewns:dzialki. Usługa standardowo zwraca dane w układzie współrzędnych stosowanym na geoportalu (zwykle jest to układ 2000). Istnieje możliwość pobrania danych w układzie 1992 (EPSG:2180) i WGS84 (EPSG:4326)
Zmiana układu dokonuje się poprzez dodanie do zapytania odpowiednio &SRSNAME=EPSG:2180 lub &SRSNAME=EPSG:4326
Dokumentacja usługi WFS jest dostępna na stronie OGC (proszę pobrać wersję 2.0):
https://www.ogc.org/standards/wfs

Opis usługi na stronie https://geobid.pl/aktualnosci/geoportal-odczyt-danych-udostepnianych-poprzez-wfs-wrzesien-2020