...
Loga Fundusze Europejskie

UWAGA konkurs wiedzy

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 15 października, 2013

K O N K U R S wiedzywrota artykulStarostwo Powiatowe ogłasza konkurs dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego organizowany w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne.

Zainteresowani swój udział zgłaszają poprzez wysłanie maila z podaniem imienia i nazwiska na adres KONKURS@bilgorajski.pl.

W konkursie trzeba będzie wykazać się wiedzą o projekcie i o funduszach unijnych. Do konkursu stanąć będzie mogło od 5 do 10 osób, które jako pierwsze zadeklarują swój udział.

O udziale w konkursie zainteresowani zostaną poinformowani drogą mail-ową.

U w a g a – zmiana terminu

Konkurs odbędzie się w budynku starostwa (ul. Kościuszki 94) w dniu 22 października 2013r. od godziny 9.30 sala konferencyjna p. 104.

Zawodnicy będą mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania komisji konkursowej. Poprawna odpowiedź na dwa pytania gwarantuje nagrodę rzeczową dla uczestnika. Nagrody współfinansowane są ze środków UE w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji.

Do pobrania: podstawowe informacje o projekcie

Uczestnictwo w konkursie jest równozanacze z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku osób niepełnoletnich nagrodę odbiera prawny opiekun.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. (regulamin konkursu)

Dodatkowe informacje na stronie projektu: www.wrotalubelszczyzny.eu