...
Loga Fundusze Europejskie

UWAGA – wprowadzono 3 stopień alarmowy CHARLIE-CRP

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 22 lutego, 2022

Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godziny 21.00 do 4 marca 2022 roku do godz. 23.59. Wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego ma zapewnić podwyższony poziom ochrony krytycznej infrastruktury. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o podwyższeniu stopnia alarmowego dotyczącego zagrożeń w cyberprzestrzeni z pierwszego (ALFA-CRP) do trzeciego stopnia (CHARLIE-CRP).

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

uwaga cyberbezpieczenstwo
Trzeci stopień alarmowy – CHARLIE

Jego wprowadzenie oznacza wykonanie zadań przypisanych do pierwszego i drugiego stopnia alarmowego oraz:
    wprowadzenie, na polecenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej;
    ograniczenie do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiektach i rejonach obiektów;
    zapewnienie ochrony środków transportu służbowego poza terenem obiektu, wprowadzić kontrole pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem;
    ograniczenie możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych.

Pamiętaj!
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.
Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Więcej informacji o systemie antyterrorystycznym w Polsce znajdziesz w komunikacie na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/system-antyterrorystyczny-rp