...
Loga Fundusze Europejskie

V Biłgorajskie Spotkania z Ekonomią Społeczną

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 8 kwietnia, 2014

ekonomia spolecznam8 kwietnia br. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatu w Biłgoraju odbyło się V Biłgorajskie Spotkania z Ekonomią Społeczną. Ekonomia społeczna to system przedsiębiorstw i organizacji oraz właściwych im uregulowań prawnych, mających na celu wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obejmuje stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne formy organizacyjne, które angażują się w życie społeczności lokalnej.

Podczas biłgorajskiego spotkania, rozmawiano m. in. o nowej perspektywie programowej 2014-2020 oraz rozliczaniu projektów w ramach PO KL i aktualnej ofercie RO EFS. Prelegenci przybliżyli także zasady wsparcia inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim. Jednym z tematów była także kwestia związana z organizacją tzw. małe loterii.