...
Loga Fundusze Europejskie

Młodzi aktywni? Jak zachęcić młodzież z LO im. ONZ w Biłgoraju do czynnego udziału w wyborach i życiu społecznym?

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 10 kwietnia, 2014

debata lo onz bilgorajMała aktywność społeczna młodych to problem, nad którym 7 kwietnia br. debatowała młodzież z LO im. ONZ i zaproszeni goście. Efektem spotkania, były konkretne wnioski i pomysły na poprawę obecnej sytuacji.

Debata z udziałem uczniów klasy pierwszej, członków Szkolnego Klubu Europejskiego oraz zaproszonych gości: Wicestarosty Biłgorajskiego Stanisław Schodziński, Marian Klecha Przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj oraz nauczyciele wiedzy o społeczeństwie Jan Maciocha i Katarzyna Wenecka. Poprowadzili ją Bartłomiej Kulik i Wojciech Socha, którzy tym samym realizowali zadanie rekrutacyjne do tegorocznej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W debacie wzięło udział ok 45 osób.

Celem debaty było wypracowanie konkretnych pomysłów na poprawę sytuacji. Uczestnicy zaproponowali następujące pomysły:
– Organizacja lekcji w szkole, na których będą analizowane programy wyborcze, dowiadywano by się w jaki sposób głosować i jaki wpływ ma nasz głos na przyszłość;
– Organizacja lekcji, z elementami dyskusji, traktujących o bieżącej sytuacji politycznej, działalności politycznej konkretnych partii;
– Utworzenie instytucji służącej do rozliczania polityków z obietnic wyborczych (takiej jaka istniała w przedwojennej Polsce);
– Organizacja spotkań zwiększających świadomość społeczną młodych ludzi
– Przeprowadzanie debat na temat wyborów, aktywności młodych w życiu społecznym;
– Organizacja kampanii informacyjnej dotyczącej wyborów (jak głosować, jak działa ordynacja wyborcza, kto kandyduje);
– Powstawanie organizacji młodzieżowych zajmujących się polityka i życiem społecznym, które budowałyby świadomość obywatelską;
– Wprowadzenie możliwości głosowania przez Internet.