...
Loga Fundusze Europejskie

„W znane i nieznane z Klubem Włóczykija”

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 11 kwietnia, 2014

klub wloczykijaStowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Przystań” w Ulanowie zaprasza
do udziału w szkoleniu, którego celem jest upowszechnienie metody działania Projektu Modelowego „W znane i nieznane z Klubem Włóczykija”.

Szkolenie jest elementem projektu „Wyrusz w znane i nieznane z Klubem Włóczykija” realizowanego w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2013 – Projekty Modelowe – Replikacje”. Projekt adresowany jest do organizacji i instytucji (szkół, bibliotek, domów kultury) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców z trenu całej Polski kierujących swoje działania do młodzieży.

Jego celem jest przeszkolenie przedstawicieli organizacji lub instytucji, które zainteresowane są realizacją w swoim środowisku działań zmierzających do aktywizacji grup młodzieżowych zgodnie z celami programu Równać Szanse i przygotowaniem Młodzieżowych Animatorów Turystyki wyposażonych w umiejętność organizowania różnorodnych form aktywnego wypoczynku dla siebie i innych oraz promowania walorów turystycznych własnego regionu. Uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Działania w projekcie:
1. Zorganizowanie 15 – godzinnego szkolenia dla 20 organizacji/instytucji (po dwie osoby z każdej organizacji/instytucji).
Szkolenie zostanie przeprowadzone w 2 terminach : 28-29 czerwca i 4-5 lipca (20 osób z 10 organizacji w każdym terminie) i składać się będzie z 3 części:
prezentacji projektu „W znane i nieznane”;
szkolenia merytorycznego w formie warsztatów
szkolenia praktycznego (ćwiczenia kajakowe i biwakowe, warsztaty kulinarne).

2. Udzielenie wsparcia 2 organizacjom, które podejmą decyzję o wprowadzeniu projektu w swoim środowisku.
Po zakończeniu szkoleń organizacje, które podejmą decyzję o realizacji działań metodą projektu modelowego będą się mogły ubiegać o otrzymanie merytorycznego i finansowego wsparcia od SIL „Przystań”, wypełniając formularz zgłoszeniowy.
Wsparcie takie otrzymają dwie organizacje. Współpraca opierać się będzie na:
konsultacjach telefonicznych i przy pomocy IT;
2 wizytach studyjnych w miejscowościach, na terenie których działają organizacje;
wsparciu finansowym w kwocie 2000 zł dla każdej organizacji.

Pozostali uczestnicy szkolenia również mogą korzystać z zaproponowanej w projekcie modelowym metody, realizując projekt w całości, bądź wykorzystując tylko niektóre jego elementy.

Termin zgłoszenia na szkolenie – do 30 kwietnia 2014 r.

UWAGA: Zgłoszenia należy dokonywać korzystając z elektronicznego systemu rejestracji (o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń).

Link do formularza zgłoszeniowego: http://silprzystan.pl/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=2&Itemid=125

Szczegółowych informacji o projekcie udzielamy telefonicznie (15 8763 858) lub mailowo (silprzystan135@gmail.com), a Projekt finansowany jest ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2013 – Projekty Modelowe-Replikacje.

Koordynatorka projektu Małgorzata Musiał