...
Loga Fundusze Europejskie

LO im. ONZ pod patronackimi skrzydłami WAT

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 10 kwietnia, 2014

wat lo onz bilgoraj9 kwietnia br. Wojskowa Akademia Techniczna przyjęła pod patronackie skrzydła Liceum Ogólnokształcące im. ONZ z Biłgoraja. List intencyjny o współpracy z Powiatem Biłgorajskim i szkołą podpisali Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, dyrektor LO im. ONZ Marian Klecha oraz rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.

Jak podkreślał Rektor Wojskowej Akademii Technicznej, placówce zależy na współpracy ze szkołami, bo jego zdaniem wpływa ona na jakość kształcenia. Zdaniem Mierycza, nie ma lepszej inwestycji jak młodzież, którą chcemy uczyć fizyki, matematyki, języka obcego.

Starosta Biłgorajski zaznaczył, że patronat WAT to wielka szansa dla młodzieży szkolnej Powiatu Biłgorajskiego. Wyraził nadzieję, że porozumienie przyniesie również wymierne korzyści regionowi. Uczestników spotkania z profilem Liceum zapoznał wicedyrektora Andrzeja Łokaja. Przypomniał, że biłgorajski ONZ to szkoła z 77-letnią tradycją oraz przedstawił plany i zamierzenia dydaktyczne oraz zaprezentował osiągnięcia licealistów.

Na mocy podpisanego porozumienia, Wojskowa Akademia Techniczna zobowiązała się do: objęcia LO patronatem naukowym; prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w szkole; współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów; współorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz m. in. utworzenia na stronie internetowej Akademii połączeń ze stroną internetową Liceum. LO im. ONZ zadeklarowało: propagowanie wśród swoich uczniów oferty studiów w Wojskowej Akademii Technicznej; współudział w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów; zapraszanie studentów kierunków cywilnych i wojskowych do udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na terenie szkoły; umieszczenie w dokumentach szkolnych i materiałach promocyjnych informacji o współpracy z WAT.