...
Loga Fundusze Europejskie

Ważne dla sklepików szkolnych i przewodników w muzeach

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 24 września, 2021

Do końca września przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne, mogą wystąpić do ZUS o zwolnienie ze składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku, a piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni – za okres od lipca do września ubiegłego roku. Chodzi o przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu pandemii Covid-19. W przypadku prowadzących sklepiki szkolne warunkiem jest spadek przychodu o co najmniej 40% w miesiącach, za które firma ubiega się o zwolnienie ze składek.

Spadek przychodu należy porównać do sytuacji z września 2019 lub września 2020 roku. Trzeba też mieć potwierdzenie umowy najmu z placówką oświatową obejmującą minimum 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów.

30 września upływa także termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, którzy świadczyli usługi na rzecz muzeów. W ich przypadku warunkiem jest spadek przychodu o co najmniej 75%. Należy porównać sytuację z pierwszego miesiąca objętego wnioskiem o umorzenie do tego samego miesiąca z 2019 roku.
Informacje o szczegółowych warunkach wsparcia znajdują się na stronie internetowej ZUS w zakładce „koronawirus”. Wnioski o umorzenie składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Przedsiębiorcy, którzy już opłacili składki, a spełnią warunki do ich umorzenia, będą mogli uzyskać zwrot nadpłaconych środków (o ile nie mają zaległości na koncie).

Małgorzata Korba