...
Loga Fundusze Europejskie

Ważne ogłoszenie od Geofizyka Toruń

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 19 marca, 2024

Geofizyta Toruń (Grupa Orlen) informuje, że od 16 marca 2024 roku Grupa Sejsmiczna PL-200 prowadzić będzie badania sejsmiczne na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego. W tym na terenie powiatu biłgorajskiego.

Prace prowadzone będą w powiatach:

– powiat biłgorajski; gminy: Biszcza, Księżpol, Obsza, Tarnogród.

– powiat leżajski; gmina: Kuryłówka.

– powiat lubaczowski; gminy: Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików.

powiat przeworski; gminy: Adamówka, Sieniawa.

Przewidywany czas zakończenia prac: koniec czerwca 2024 roku. Podczas wykonywania prac eksploatowanych będzie około 85 pojazdów (lekkich, ciężarowych oraz specjalnych). Ponadto jednostka terenowa zatrudnia około 140 pracowników na jednej zmianie. Pozyskiwanie danych sejsmicznych odbywać się będzie z użyciem wibratorów sejsmicznych oraz metodą strzałową z użyciem materiałów wybuchowych podczas badań. Prace prowadzone będą w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Planuje się również prace w godzinach wczesno-porannych i po zmierzchu.

W razie poważnego wypadku nasz plan szybkiego reagowania (ERP) zakłada konieczność wezwania karetki pogotowia ratunkowego. W sytuacji, gdyby pracownik z urazem, znajdował się w terenie niedostępnym, nieprzejezdnym dla karetki, nasz pojazd dojedzie do wyznaczonego punktu AMP. Tam na oznaczonym punkcie (AMP) oczekiwać będzie na przyjazd Waszej załogi i wskaże dojazd lub ewentualnie przetransportuje ratowników na miejsce zdarzenia (lub przywiezie poszkodowanego na AM P). O ewentualnym zdarzeniu każdorazowo prowadzący prace będą informować.

W załączeniu mapa z zaznaczonym obszarem naszych prac oraz wyznaczonymi w terenie i oznakowanymi punktami AMP (Punkty Spotkań z Ambulansem).

Nadzór nad realizacją projektu:

Kierownik Grupy: Paweł Harzowski (I zmiana) – te!. 665 400 437;

Robert Grzywa (lI zmiana) – tel. 723 616 326.