...
Loga Fundusze Europejskie

„Wieczór Darczyńcy”

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 25 listopada, 2013

wieczor darczyncym-Błogosławiony Jan Paweł II mówił, iż Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Nic chyba tak dobrze nie definiuje filantropii jak wypowiedź Wielkiego Polaka. Bo filantropia, to nic innego jak działalność osób, polegająca na bezinteresownym udzielaniu pomocy materialnej, zarówno finansowej jak i rzeczowej potrzebującym – przypomniał w czasie corocznego Wieczoru Darczyńcy organizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Starosta Marian Tokarski.

Uroczystość podsumowania pracy filantropijnej na Ziemi Biłgorajskiej, odbyła się w sobotę 23 listopada 2013 roku w Biłgoraju. Zgromadziła kilkadziesiąt osób, przyjaciół Fundacji, czyli osób, które od lat aktywnie włączają się w działalność filantropijną w Powiecie Biłgorajskim. Zebranych gości – wśród których znaleźli się m. in. Marian Tokarski Starosta Biłgorajski i Marian Klecha Przewodniczący Rady Miasta w Biłgoraju – przywitała Irena Gadaj – prezes Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz profesor Janusz Solski – przewodniczący Rady Fundacji.

-Nasza Fundacja zbiera i przyznaje środki finansowe na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej. Na przestrzeni ostatnich 14 lat przekazaliśmy społeczności lokalnej kwotę ponad dwóch milionów złotych, w tym ponad milion czterysta tysięcy złotych w formie stypendiów, a blisko siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych w formie grantów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych. Prowadzimy fundusze wydzielone, związane m. in. ze sportem, kulturą, ochrona zdrowia czy oświatą – mówiła Irena Gadaj.

W trakcie spotkania przedstawiono także obecnie realizowany Projekt pn.: „Przestrzeń SOWA w Biłgoraju”. Jak mówili Przedstawiciele Fundacji, Projekt ma na celu utworzenie w Biłgoraju (w Parku Solidarności), dla mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej, organizacji pozarządowych, szkół, bibliotek, instytucji kultury miejsca wraz z całym zapleczem technicznym, w którym aktywne organizacje, grupy młodzieżowe, ośrodki kultury, biblioteki, a także m. in. grantobiorcy Programu „Działaj Lokalnie” będę mogły zaprezentować swoją działalność, porozmawiać z mieszkańcami, zbierać fundusze na działalność oraz wzmacniać kapitał społeczny.

-W wystąpieniu pani prezes Ireny Gadaj przytoczone już zostały imponujące statystyki, odnośnie wsparcia uzdolnionej młodzieży czy działalności inicjatyw społecznych organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze dwa niezwykle ważne aspekty Państwa działalności. Otóż udało się Fundacji skupić wokół pomagania m. in. potrzebującej młodzieży, biłgorajski biznes, samorządy oraz ofiarodawców indywidualnych, co jest rzeczą niezwykle cenną i ważną. Drugim z aspektów które chciałbym uwypuklić jest działalność przy Fundacji i podejmowanych przez nią inicjatywach wolontariuszy, młodzieży i studentów. Młodzi ludzie, którzy otrzymują wsparcie mogą także, podejmując konkretne zadania i działania, zrobić coś dla swoich rówieśników i społeczności lokalnej. Tego wszystkiego nie da się przeliczyć na pieniądze, to wszystko procentuje i będzie owocować – przyznał Starosta Biłgorajski.

Ważnym aspektem „Wieczoru Darczyńcy” była aukcja darowizn, którą prowadziły Urszula Kolman oraz Gabriela Figura. Panie, z sukcesem, przeprowadziły licytację. Na aukcji znalazły się przedmioty ofiarowane przez sympatyków i przyjaciół Fundacji m. in. obrazy, książki, oraz srebrna moneta 40 Przetaków ofiarowana przez Starostę Biłgorajskiego. Były także przedmioty wykonane przez stypendystów Fundacji i laureatów Projektu „WyMODELuj swoje marzenia”. Dzięki hojności zgromadzonych gości udało się pozyskać na z licytacji kwotę ponad siedmiu tysięcy złotych.

Samorząd Powiatu Biłgorajskiego na co dzień współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m. in. poprzez Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który przyjmowany jest przez Radę Powiatu w Biłgoraju. Taki program na rok 2014 już został przyjęty. Współpraca realizowana jest m. in. poprzez wspieranie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Program obejmuje współpracę Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami działającymi na rzecz Powiatu Biłgorajskiego i jego mieszkańców. Chodzi o poprawę jakości życia i pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej, zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych oraz stałą partnerską współpracę samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi.