...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 14 listopada, 2014

Zarząd Powiatu w Biłgorajski działając na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ – Prowadzenie na terenie Powiatu Biłgorajskiego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2017r. placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego

pełna treść ogłoszenia (pdf)