...
Loga Fundusze Europejskie

Wsparcie dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie pracy zdalnej

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 23 listopada, 2021
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, odbyło się dziś w podzielane na grupy i przy zachowaniu reżimu sanitarnego, szkolenie odnośnie projektu „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną”. Skierowane było ono do przedstawicieli szkół z terenu powiatu biłgorajskiego. Przygotowane zostało ono i przeprowadzone przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii.

szkolenie nauczanie zdalne
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy u nauczycieli i pracowników placówek oświaty z terenu województwa lubelskiego w zakresie praktycznego sposobu wykorzystania technologii informatycznych w edukacji, usunięcie barier uniemożliwiających lub utrudniających skuteczne realizowanie procesu zdalnego nauczania. W ramach projektu nauczyciele i przedstawiciele placówkę oświatowych otrzymali bezpłatne wsparcie w postaci zdalnych szkoleń informatycznych z tematyki bezpieczna praca w systemie operacyjnym Windows, obsługa urządzeń peryferyjnych, wykorzystanie Microsoft Teams w pracy zdalnej, wykorzystanie Microsoft PowerPoint do tworzenia multimedialnych prezentacji dydaktycznych, praca grupowa na plikach z wykorzystaniem Microsoft SharePoint, wykorzystanie Microsoft Word w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, wykorzystanie Microsoft Exel w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, praca w kliencie poczty elektronicznej Microsoft Outlook.

szkolenie nauczanie zdalne 1

W ramach projektu przewidziane jest również wsparcie techniczne skierowane dla pracowników placówek oświaty podczas wdrażania rozwiązań informatycznych wspomagających nauczanie zdalne.

Eksperci z Ośrodka będą zajmowali się m. in. wsparciem szkół w odwzorowaniu struktury klas oraz przedmiotów w zespoły nauki zdalnej, technicznym przy uruchamianiu narzędzi informatycznych umożliwiających pracę zdalną, technicznym przy użytkowaniu narzędzi, które wykorzystują m.in pracę nad dokumentem i jego współdzielenie, korzystanie z wirtualnej tablicy, wysyłanie testów i ich ocenianie.