...
Loga Fundusze Europejskie

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 20 maja, 2020

logocppc

Powiat Biłgorajski realizuje projekt zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Okres realizacji projektu: do 27 kwietnia do 27 października 2020 r.

Cel projektu: zapewnienie najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom z terenu powiatu biłgorajskiego łatwego dostępu do nauki poza szkołą.    Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 100 000 złotych

Zakładane działania  w ramach realizacji projektu: zakup 33 laptopów, 5 tabletów, 20 szt. urządzeń do połączenia z internetem, zestaw urządzeń do wideokonferencji.

Zakupiony sprzęt zostanie przekazany 5 szkołom ponadgimnazjalnym powiatu biłgorajskiego.