...
Loga Fundusze Europejskie

Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji

Kategoria: Wyborcze 2014 Opublikowano: 26 września, 2014

Uchwała Nr 1/2014

Powiatowej Komisji Wyborczej w Biłgoraju

z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

Na podstawie na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 3 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór Pana Stanisława Bąka  na Zastępcę Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Biłgoraju

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Powiatowej Komisji Wyborczej

w Biłgoraju

                                                                     Marzena Płecha