...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na I sesję I kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 5 stycznia, 2023

Zapraszamy na I sesję I kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 11 stycznia 2023 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego powiatu.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu.
7. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Powiatu.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.