...
Loga Fundusze Europejskie

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 26 lutego, 2021
Uchwała Zarządu Powiatu w Biłgoraju w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2021 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia. Łącznie na działania w wymienionych obszarach powiat przeznaczył około 150 tys. zł. Środki te wesprą 64 projekty realizowane przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Publikujemy dokłade wykazy wspartych projektów.

Kultura:
1. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Powiatowy Konkurs Wolontariusza Roku – 1 500 zł;
2. Biłgorajskie Towarzystwo Literackie Wydanie Biłgorajskiego Rocznika Społeczno – Kulturalnego „ASPEKTY” Nr 18 – 1 500 zł;
3. Biłgorajskie Towarzystwo Literackie Wydanie powieści „Bór” Wacława Żmudzkiego – 3 500 zł;
4. Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Biłgoraju – 1 500 zł;
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Korytkowie Dużym    Koncert Pieśni Pasyjnych i Pokutnych Chórów Ziemi Biłgorajskiej    – 700 zł;
6. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego „Biłgorajskie wideo harce” – 1 500 zł;
7. Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne Wydanie XIV tomu Rocznika BTR „Nad Tanwią i Ładą” – 1 000 zł;
8. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu koło terenowe w Biłgoraju Przegląd Twórczości Muzyczno – Teatralnej Osób Niepełnosprawnych – 2 000 zł;
9. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Łukowa Ogólnopolskie Obchody 77. Rocznicy Bitwy Pod Osuchami    6 000 zł;
10. Towarzystwo Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej Echo w Biłgoraju Koncert Cecyliański – 2021 – 600
11. Towarzystwo Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej Echo w Biłgoraju Konfrontacje chóralne – Tobie śpiewamy Ojczyzno – 2021 – 600 zł;
12. Towarzystwo Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej Echo w Biłgoraju Jubileusz 60-lecia działalności artystycznej Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej ECHO w Biłgoraju – 800 zł;
13. Stowarzyszenie Kobiet Goraja „Kobieta Aktywna” Historia daleka i bliska – 300 zł;
14. Stowarzyszenie na Rzecz Bukowiny XIII Spotkania Akademickie Bukowina 2021 – 1 000 zł;
15. Fundacja BANINA Przygotowanie scenografii i kostiumów do spektaklu patriotycznego pt. „Wir” – 1 500 zł;
16. Tarnogrodzkie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Najciekawszy obiekt w mojej okolicy widziany oczami niepełnosprawnych – promocja regionu – 1 000 zł;
17. Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Trampolina Sukcesu” „Biłgorajska ty ziemico” – muzyka regionu biłgorajskiego we współczesnych formach tanecznych – 2 500 zł;
18. Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja Dzielimy się polską kulturą tradycyjną – udział Grupy Folklorystycznej Pokolenia w koncertach krajowych i zagranicznych    – 2 000 zł;
19. Fundacja Kresy 2000 „Integracyjne warsztaty teatralne” – 500 zł;
20. Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Tanew „Pokolenia” Organizacja koncertu „Taneczna wywiadówka” – 3 840 zł;
21. Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne Organizacja 38. Ogólnopolskiego Sejmiku Wsi Polskiej – 3 000 zł;
22. Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej Organizacja Wakacyjnej Szkółki Letniej Malowany Wschód – 1 000 zł;
23. Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej Organizacja 46. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych – 800 zł
24. Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne Wydanie książki pt: „Od Kutna do Tarnogrodu – z Tarnogrodu do Katynia”  – 2 500 zł
25. Hufiec Tomaszów Lubelski im. Bohaterów Walk pod Tomaszowem 1939 r. – 18. Drużyna Wędrownicza „Ignis” przy ZSZiO w Biłgoraju Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej – 2 500 zł;
26. Światowy Związek Armii Krajowej Okręg Zamość Wydanie publikacji „Armia Krajowa na Zamojszczyźnie” Jerzy Jóźwiakowski – 2 000 zł;
27. Koło Gospodyń Wiejskich w Goraju Kamień, papier, nożyce… – 2 000 zł;
28. KGW „Wólczanki”  w Wólce Biskiej Piknik rodzinny „Powitanie lata” – 3 000 zł.
Razem: 50 640

Kultura fizyczna:
1. Uczniowski Klub Sportowy Moto-Kart „Energetyk” w Biłgoraju „Udział w treningach i zawodach kartingowych w kraju i za granicą” – 2 700 zł;
2. Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik” w Biłgoraju „Siatkówka zbliża ludzi” – 2 300 zł;
3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju „Mikołajkowy Turniej Sportowy osób Niepełnosprawnych” – 2 000 zł;
4. Stowarzyszenie Integracyjno – Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych SIRON w Biłgoraju „Razem możemy więcej” – 1 400 zł;
5. Stowarzyszenie BKS Biłgoraj „Kształtowanie zdolności piłkarskich dzieci poprzez udział w turniejach i meczach ponadlokalnych” – 2 500 zł;
6. Stowarzyszenie BKS Biłgoraj „Puchar Prezesa BKS 2021 – piłkarski turniej dzieci” – 700 zł;
7. Gminny Klub Sportowy „Relax” Księżpol „Organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym przy udziale uczniów szkół terenu powiatu” – 2 500 zł;
8. Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w Biłgoraju „Powiatowe Igrzyska Sportowe” – 23 000 zł;
9. Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w Biłgoraju „Uczestnictwo Zespołów Powiatowych w Finałach Wojewódzkich Igrzysk Sportowych” – 4 000 zł;
10. Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Biłgoraju „Organizacja imprez sportowych i udział w zawodach: Podnoszenia Ciężarów, Lekkiej Atletyki” – 1 500 zł;
11. KGW w Przedmieściu Szczebrzeszyńskim „Cebulanki” w Turobinie „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 2 500 zł;
12. Międzyszkolny Klub Sportowy w Biłgoraju „Udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików o Buławę Hetmańską” – 1 100 zł;
13. Stowarzyszenie „Jadwiżanie” z Hedwiżyna „XIV Turniej Tenisa Stołowego” 500 zł;
14. UKS „Jedynka” w Tarnogrodzie „Otwarty Powiatowy Turniej Badmintona” – 1 200 zł;
15. UKS „Junior” Tarnogród „Sport 2021” – 1 500 zł;
16. Ochotnicza Straż Pożarna w Goraju „Dzień Dziecka” – 3 500 zł;
17. Ochotnicza Straż pożarna w Dąbrowicy „Formuj formę – Zawody siłowo wytrzymałościowe” – 1 000 zł;
18. Klub Sportowy Street Workout Biłgoraj „Propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży” – 1 000 zł;
19. Łada 1945 Biłgoraj „Organizacja turnieju piłkarskiego juniorów z okazji 75-lecia BKS ŁADA 1945 Biłgoraj” – 3 400 zł;
Razem: 58 300 zł.

Turystyka:
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj „Zlot Młodzieży Oddziału PTTK i PTSM w Biłgoraju” – 1 200 zł;
2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj „XXV Konkurs Wiedzy o Kampanii Wrześniowej” – 700 zł;
3. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj „Organizacja Powiatowych Eliminacji XLVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego” – 2 600 zł;
4. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj „15. Ogólnopolski Gwiaździsty Rajd Rowerowy „Wzgórze Polak” – 3 200 zł;
5. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj „Krajoznawcy Powiatu Biłgorajskiego w Światowym Dniu Turystyki” 4 500 zł;
6. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj „Konkurs wiedzy o powstaniu styczniowym  na Ziemi Biłgorajskiej” – 700 zł;
7. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj „XXX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej – 900 zł;
8. Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” „XIV Ogólnopolski Roztoczański Rajd Rowerowy „Jastrzębia Zdebrz” – 4 200 zł;
9. Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” „Konserwacja oznakowania turystycznego na rowerowym szlaku turystycznym „Jastrzębia Zdebrz” – 5 300 zł;
10. Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol „Międzygminny Rajd Rowerowy Szlakami Gminy Księżpol” – 2 000 zł;
11. Biłgorajskie Stowarzyszenie Amazonek „Aktywnie po zdrowie” – 1 500 zł;
12. „Cebularze” Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Miejscowości, Gminy i Parafii Goraj Gorajska Rowerowa Gra Terenowa – 3 200 zł.
Razem: 30 000 zł.

Promocja zdrowia:
1. Polski Czerwony Krzyż Oddział Lubelski Oddział Okręgowy „Obchody Światowych Dni Honorowego Krwiodawstwa i promocja idei Honorowego Krwiodawstwa” – 2 000 zł;
2. Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce „Stokrotka” „Aktywnie – zdrowo – świadomie” – 3 800 zł;
3. KGW Klub Kobiet Aktywnych Tarnogród „Dla serca i od serca – cykl wydarzeń i warsztatów dotyczących profilaktyki zdrowotnej i solidarności społecznej” – 1 500 zł;
4. Fundacja Bliżej Pasji „Koperta życia w Powiecie Biłgoraj” – 500 zł;
5. Biłgorajskie Stowarzyszenie Amazonek „Jak żyć z rakiem” – 2 200 zł.
Razem: 10 000 zł.