...
Loga Fundusze Europejskie

XIX Szachowe Mistrzostwa Powiatu o Puchar Starosty Biłgorajskiego

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 11 lutego, 2019

szachy turniej palakt
W niedzielę 24 lutego 2019 roku, o godzinie 10:00 w internacie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju (ul. Przemysłowa 23) odbędą się XIX Szachowe Mistrzostwa Powiatu o Puchar Starosty Biłgorajskiego.

Organizatorami są: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Turniej przeznaczony jest dla szachistów z naszego Powiatu Biłgorajskiego. Wyłonieni zostaną najlepsi gracze w kategoriach: open oraz do lat 10, 14 i 18 (dziewczęta i chłopcy oddzielnie). Zawody przeprowadzone zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem P-15′ (dzieci do lat 10; 7 rund tempem P-10’). Dla zwycięzców Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ufundowało nagrody rzeczowe, puchary, medale i dyplomy.

REGULAMIN
1. Termin: 24 luty 2019r. (niedziela), godz. 9.30- 10.00 – potwierdzenie udziału, początek godz. 10.00, świetlica internatu Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w  Biłgoraju, ul. Przemysłowa 23, 23-400 Biłgoraj.
2. Organizator: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju i Zespół Szkół Zawodowych i  Ogólnokształcących w Biłgoraju. Odpowiedzialni za organizację: Agnieszka Dziedzic (Starostwo), Artur Kimak  i Albin Jaworski (BCK).
3. Cel: wyłonienie mistrzów powiatu w kategoriach: open oraz do lat 10, 14 i 18 dziewcząt i chłopców, popularyzacja gry w szachy wśród dorosłych, młodzieży i dzieci oraz promocja powiatu i miasta Biłgoraj.
4. System i tempo gry. Rozgrywki będą prowadzone w dwóch oddzielnych grupach:
A) Turniej główny z przeznaczeniem dla seniorów oraz juniorów od 11 lat wzwyż (ur. 2008 i starsi). Tempo 15 min. dla zawodnika na dystansie 9 rund (system szwajcarski).
B) Turniej dla dzieci do lat 10 (rok ur. 2009 i młodsi). Tempo 10 min. dla zawodnika na dystansie 7 rund (system szwajcarski lub kołowy).
5. Zgłoszenia drogą internetową na stronie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_671/ do 22.02.2019r. (piątek) do godz. 12.00. Przy braku zgłoszenia udział może być uzależniony od możliwości technicznych organizatora.
6. Komputerowe kojarzenie par i sędziowanie: Artur Kimak (arturkimak@gmail.com).
7. Nagrody: zwycięzcy wszystkich (7) kategorii wiekowych tj. open oraz do lat 10, 14 i 18 (dziewczęta i chłopcy oddzielnie) otrzymają puchary a kolejne miejsca do III włącznie będą nagrodzone pamiątkowymi medalami. Dla wszystkich kategorii dyplomy min. do III miejsca. Nagrody rzeczowe: za miejsca I-VIII w klasyfikacji open, dla najwyżej sklasyfikowanej kobiety oraz za miejsca I-V w turnieju do lat 10.
Odrębna klasyfikacja bez podziału na kategorie wiekowe dla zawodników spoza powiatu (puchary za I, II i III miejsce).
8. Ustalanie kolejności miejsc: średni Buchholz, pełny Buchholz, liczba zwycięstw, progres.
9. Postanowienia końcowe. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Polskiego Związku Szachowego. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Na sali gry obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
10. Przetwarzanie danych osobowych:
– Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, którego przedstawicielem jest Starosta Biłgorajski z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Kościuszki , 23-400 Biłgoraj, e-mail: sekretariat@biłgorajski.pl, tel. 84 882000
– Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail sekretariat@biłgorajski.pl
– Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją turnieju.
– Przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w turnieju.
– Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem udostępnienia wynikającego z przepisów prawa.
– Przysługuję prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
– Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

OŚWIADCZENIE
rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na udział:
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………
w XIX Szachowych Mistrzostwach Powiatu o Puchar Starosty Biłgorajskiego.
Akceptuję postanowienia regulaminu XIX Szachowych Mistrzostw Powiatu o Puchar Starosty Biłgorajskiego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju jego osiągnięć na stronie internetowej chessarbiter.com, stronie internetowej Starostwa Powiatowego, w mediach, gablotach i tablicach ściennych, innych drukowanych materiałach promocyjnych, materiałach prasowych.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji turnieju na stronie internetowej chessarbiter.com, stronie internetowej Starostwa Powiatowego, w mediach, gablotach i tablicach ściennych, materiałach prasowych.
Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody.

……………………………………………             ……………………………………………………
miejscowość, data                     podpis rodzica (opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE
pełnoletniego uczestnika turnieju

Wyrażam zgodę na udział w XIX Szachowych Mistrzostwach Powiatu o Puchar Starosty Biłgorajskiego.
Akceptuję postanowienia regulaminu XIX Szachowych Mistrzostw Powiatu o Puchar Starosty Biłgorajskiego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawniających moj wizerunek mojego w tym imie i nazwisko w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju moich osiągnięć na stronie internetowej chessarbiter.com, stronie internetowej Starostwa Powiatowego, w mediach, gablotach i tablicach ściennych, innych drukowanych materiałach promocyjnych, materiałach prasowych.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas organizacji turnieju na stronie internetowej chessarbiter.com, stronie internetowej Starostwa Powiatowego, w mediach, gablotach i tablicach ściennych, materiałach prasowych.
Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody.

……………………………………………             ……………………………………………………
miejscowość, data                         podpis uczestnika

Zapraszamy!