...
Loga Fundusze Europejskie

Są samochody, przygotowania do realizacji projektu „Door-to-door” w zaawansowanej fazie

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 8 kwietnia, 2021

Dziś do starostwa powiatowego w Biłgoraju trafiły dwa, specjalnie przystawalne do przewodu osób starszych i niepełnosprawnych, busy. To kolejny etap przygotowań do realizacji projektu usług transportowych door-to-door dla mieszkańców gmin powiatu biłgorajskiego. Wartość całkowita dofinansowania i projektu to blisko 1 mln zł. Usługi mają być świadczone bezpłatnie mieszkańcom powiatu, spełniającym kryteria uczestnictwa, od 1 czerwca 2021 roku.

door to door samochody 4

W ramach projektu „Bliski Powiat Biłgorajski” zostanie zapewnione ułatwienie integracji społeczno – zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. -Cel ten chcemy osiągnąć poprzez zapewnienie przez powiat biłgorajski usługi indywidualnego transportu door-to-door. Dzięki realizowanej przez Powiat usłudze transportowej, osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej mobilności będą mieć zapewnione wsparcie związane z możliwością rozwijania aktywności w życiu społecznym, zawodowym i publicznym – informuje wicestarosta powiatu biłgorajskiego, Tomasz Rogala. Jak dodaje uruchomienie usługi bezpłatnego transportu dla mieszkańców gmin powiatu biłgorajskiego zakładane jest na 1 czerwca 2021 roku.

door to door samochody 2

Dziś do starostwa powiatowego trafiły dwa, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych busy. Wartość oby pojazdów to ponad 270 tys. zł. To auta marki Toyota, model Proace Verso, mogące pomieścić 9 osób, tj. kierowcę i 8 pasażerów. Samochody przystosowane są do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, więc każdy pojazd posiada świadectwo homologacji jako samochód osobowy z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych.

door to door samochody 1

Usługa transportowa będzie realizowana w oparciu o regulamin i koncepcję transportu na terenie powiatu biłgorajskiego. W ramach projektu zostaną zatrudnieni kierowcy, dyspozytorzy i asystenci osób niepełnosprawnych. Zostanie uruchomiona i wyposażona dyspozytornia, oraz zakupione na nowe 2 pojazdy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

door to door samochody 3

Projekt grantowy „Bliski Powiat Biłgorajski” realizowany jest w ramach grantu dla jednostek samorządu terytorialnego uzyskanego w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.