...
Loga Fundusze Europejskie

XLIV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 19 października, 2022

XLIV sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju i nadania jej Statutu.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Transmisja na żywno >>KLIKNIJ<<