...
Loga Fundusze Europejskie

XXIII Sesja Rady Powiatu

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 30 listopada, 2020

     XXIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 1600  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju – ul. Kościuszki 94. Porządek obrad :

     XXIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 1600  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju – ul. Kościuszki 94. Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Biłgorajskiego na lata 2021-2024”.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Biłgorajskiego, ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.