...
Loga Fundusze Europejskie

XXV Sesja Rady Powiatu

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 21 stycznia, 2021

herbmalypUprzejmie zapraszamy na XXV sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.     Przedstawienie porządku obrad.
 3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4.     Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w Biłgoraju za 2020 roku.
 5.     Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Powiatu za 2020 rok.
 6.     Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019.
 7.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści zmian w statucie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 8.     Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Biłgoraj zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Biłgoraja.
 9.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Biłgoraju” oraz nadania jej statutu.
 10.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
 11.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 12.     Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 13.     Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14.     Sprawy różne.
 15.     Zamknięcie obrad.