...
Loga Fundusze Europejskie

XXVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 15 grudnia, 2015

konk111 grudnia w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni, 64 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu uczestniczyło w XXVI edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej. Konkurs miał na celu upowszechnienie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu biłgorajskiego, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, postaw patriotycznych oraz integracji i więzi z regionem.

Organizacja tegorocznej edycji była możliwa dzięki udzieleniu wsparcia finansowego przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju i Wójta Gminy Biłgoraj. Współorganizatorami konkursu byli Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Biłgoraju i Filia Biblioteczna w Dereźni.

Zmagania konkursowe przebiegały w trzech kategoriach: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych to uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II.

 

konk2

 

W kategorii gimnazjów rywalizowali przedstawiciele Gimnazjum nr 3 w Biłgoraju, Gimnazjum nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Biłgoraju, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Księżpolu, Gimnazjum w Zespole Szkół im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, Gimnazjum w Dąbrowicy, Hedwiżynie, Gromadzie i Dereźni.

Szkoły podstawowe reprezentowali uczniowie z SP nr 1 im. Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, SP im. św. Franciszka z Asyżu w Lipinach Dolnych, Zespołu Szkół im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, SP im. Jana Pawła II w Księżpolu, SP w Korczowie, Hedwiżynie, Gromadzie i Dereźni.

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej, drużynowej wszyscy uczestnicy rozwiązywali test opracowany przez Piotra Kiełbasę, członka Oddziału PTTK w Biłgoraju.

Komisja konkursowa wyłoniła w każdej kategorii zespoły uczniowskie z najwyższą liczbą punktów.

 

konk3

 

W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął zespół w składzie Patrycja Sprysak, Klaudia Mazgal, Szymon Brodziak reprezentujący Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju przygotowywany przez Kingę Birut-Solak; II miejsce zajęły uczennice Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej Agnieszka Okoń, Edyta Bogdanowicz i Natalia Klimczyk (opiekun Anna Ciosmak); III miejsce zajęła drużyna w składzie Małgorzata Maciocha, Angelika Rak, Karolina Kornik z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ (opiekun Ryszard Sawa).

W kategorii uczniów gimnazjum I miejsce ex aequo zajęły dwa zespoły – Aleksandra Raduj, Katarzyna Rapa, Julia Małysza z Gimnazjum w Gromadzie (opiekun Agata Tworek) oraz uczennice z Gimnazjum w Dereźni – Zuzanna Kimak, Agnieszka Rębacz, Kinga Rarata, (opiekun Małgorzata Palikot); miejsce II zajęła drużyna Gimnazjum nr 1 im. Świętej Jadwigi Królowej w Biłgoraju w składzie Karolina Styk, Maciej Kusy i Adrian Idziak, której opiekunem była Danuta Kutryn; III miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum w Dąbrowicy – Krystian Motek, Dominik Paluch i Maciej Cios (opiekun Bożena Małysza i Monika Frąk).

W kategorii uczniów szkoły podstawowej I miejsce zajęła drużyna w składzie Zuzanna Niemiec, Liliana Kapka, Mateusz Obszański z SP w Dereźni (opiekun Małgorzata Palikot); II miejsce zajął zespół uczniowski z SP w Korczowie – Katarzyna Dyndał, Aleksandra Solak i Arkadiusz Cios (opiekun Dorota Lisiecka); III miejsce – Karolina Rak, Kinga Kaziród i Dominika Winnicka reprezentujące SP w Księżpolu (opiekun Tomasz Żuk).

Uczniowie prezentowali nie tylko swoją wiedzę ale również ją pogłębiali i zdobywali, gdyż podczas przerwy pomiędzy etapami Andrzej Czacharowski, wiceprezes Oddziału PTTK w Biłgoraju przedstawił postać Stefana Knappa, światowej sławy artysty-plastyka urodzonego w Biłgoraju.

 

konk4

 

W kolejnej części rywalizacji uczestniczyli uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbą punktów w etapie pisemnym. Ta część zmagań konkursowych prowadzona przez Andrzeja Czacharowskiego i Tomasza Żuka, członka Oddziału PTTK w Biłgoraju polegała na rozpoznawaniu miejsc i obiektów o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych na szlakach turystycznych Ziemi Biłgorajskiej.

W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych I miejsce przypadło Agnieszce Okoń, uczennicy RCEZ w Biłgoraju. Miejsce II zajął uczeń KLO w Biłgoraju Szymon Brodziak, miejsce III Patrycja Spysak również z KLO w Biłgoraju, IV – Angelika Rak, V – Małgorzata Maciocha, reprezentujące LO im. ONZ w Biłgoraju.

 

konk5

 

W kategorii uczniów gimnazjum zwyciężyły Aleksandra Raduj z Gimnazjum w Gromadzie i Agnieszka Rębacz z Gimnazjum w Dereźni, II miejsce zajęła Karolina Styk, uczennica Gimnazjum nr 1 im. Świętej Jadwigi Królowej w Biłgoraju, a III miejsce ex aequo zajęli Julia Małysza (Gimnazjum Gromadzie), Kinga Rarata (Gimnazjum w Dereźni) i Krystian Motek (Gimnazjum w Dąbrowicy).

I miejsce w II etapie konkursu w kategorii szkoły podstawowej zajęła Zuzanna Niemiec (SP w Dereźni); II – Aleksandra Solak (SP w Korczowie); III – Liliana Kapka (SP w Dereźni); IV – Mateusz Obszański (SP w Dereźni); V – Kinga Kaziród (SP w Księżpolu) i Arkadiusz Cios (SP w Korczowie).

 

konk6

 

Nagrody książkowe zwycięzcom, pamiątkowe dyplomy i podziękowania dla nauczycieli wręczyły Anna Wachowicz inspektor ds. oświaty w Wydziale Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Celina Skromak dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju, Joanna Szkutnik, inspektor ds. kultury, sportu i turystyki w Urzędzie Gminy Biłgoraj i Zofia Bielak dyrektor ZSPiG im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni.

Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą na temat swojego regionu. Dowodzi to, że pogłębili wiadomości w zakresie geografii, historii, przyrody, zabytków, tradycji i zasłużonych postaci Ziemi Biłgorajskiej.

Wszystkim opiekunom należą się podziękowania za wspaniałe przygotowanie swoich podopiecznych, a sponsorom i współorganizatorom za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji konkursu.

MP