...
Loga Fundusze Europejskie

XXXVIII sesja IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 11 czerwca, 2014

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja o działalności DPS w Teodorówce w 2013 r.
6. Informacja o działalności DPS dla Kombatantów w Biłgoraju za 2013r.
7. Sprawozdanie z działalności PCPR w Biłgoraju za 2013 r.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za 2013 r.
9. Sprawozdanie z działalności OIK w Biłgoraju za 2013 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Biłgoraju.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za 2013 r.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Luchowa Górnego).
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Biszczy).
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Goraja).
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
18. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
19. Wnioski i oświadczenia Radnych.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju
Mirosław Późniak