...
Loga Fundusze Europejskie

Z Teodorówki do Biłgoraja

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 9 grudnia, 2011

zsr-mSzkoła Przysposabiająca do Pracy działająca w ramach Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego w Teodorówce przeniesiona została do wynajętych pomieszczeń Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju. Nowa siedziba dla Zespołu Szkolno – Rewalidacyjnego została oficjalnie otwarta w piątek 9 grudnia. Uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele samorządu Powiatu Biłgorajskiego mieli okazję obejrzeć pomieszczenia szkoły. Była też msza i poświęcenie klas.

Wcześniej obiekt wyremontowano i przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie uczy się tam 32 uczniów. Szkoła do dyspozycji ma 6 klas, 2 pomieszczenia administracyjne i pokój nauczycielski. Natomiast Gimnazjum i Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy (17 uczniów) pozostały w Teodorówce.
Spotkanie otwierające nową siedzibę prowadziła dyrektor szkoły pani Marzena Kopacz. Powitała uczniów, nauczycieli, rodziców oraz ks. Witolda Batyckiego proboszcza parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, Mariana Tokarskiego Starostę Biłgorajskiego, Stanisława Schodzińskiego Wicestarostę, Józefa Czarnego Etatowego Członka Zarządu, a także Annę Schmidt dyrektorkę Medycznego Studium Zawodowego i przedstawicieli zaprzyjaźnionych ze szkołą instytucji. Wcześniej odprawiona została msza św. w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.
Pani dyrektor w skrócie przedstawiła historię ZS-R oraz podkreśliła, jak ważna i potrzebna uczniom i nauczycielom jest ta nowa szkoła.
Wszystkie pomieszczenia zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mamy tu naprawdę dobre warunki. Przeniesienie szkoły do miasta ma jeszcze jedno uzasadnienie – zajęcia np. z zachowania się na ulicy, w banku czy na poczcie mogą być prowadzone w realnych warunkach, co niewątpliwie wpłynie na ich lepsze efekty – wyjaśniała dyrektor Kopacz i dziękowała Staroście i Zarządowi, a także Kierownikowi Wydziału Edukacji oraz pracownikom działu inwestycyjnego w Starostwie za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.
Starosta Tokarski wyraził uznanie dla nowej siedziby szkoły:
Jestem przekonany, że w takich warunkach będzie o wiele lepiej uczyć się i pracować. Wszelkie prace adaptacyjne kosztowały 65 tys. zł, i koszty te zostaną rozliczone w czynszu. Składam serdeczne podziękowania pani dyrektor Marzenie Kopacz za koordynacje całej tej przeprowadzki oraz za osobiste dopilnowanie prac remontowych. Z całego serca dziękuję także pani Annie Schmidt dyrektor Medycznego Studium Zawodowego za dobrą współpracę, wyrozumiałość i przychylność co do naszych zamiarów.
Obie panie otrzymały kwiaty, a uczniowie cukierki. Na zakończenie wszyscy goście obejrzeli przedstawienie w wykonaniu młodzieży szkolnej. Potem było przecięcie wstęgi i zwiedzanie sal lekcyjnych. Umowa najmu zawarta została na 3 lata.