...
Loga Fundusze Europejskie

Zakres nadzoru członków Zarządu Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 10 maja, 2024

9 maja 2024 roku, została podjęta uchwała Zarządu Powiatu w Biłgoraju, w sprawie ustalenia zakresu nadzoru starosty biłgorajskiego, wicestarosty oraz etatowych członków Zarządu na wydziałami Starostwa Powiatowego w Biłgoraju i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi.

Zakres nadzoru:

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip

1. Sekretarz Powiatu
– Biuro Rady i Zarządu Powiatu

2. Skarbnik Powiatu
– Wydział finansowy

3. Biuro Kadr;

4. Biuro Sparw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego;

5. Biuro Kontroli, Audytu i Analiz

6. Biuro ds. Komunikacji Medialnej, Informacji i Promocji;

7. Biuro Organizacji i Administracji

8. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

9. Radcy Prawni

10. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

11. Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Informatyki

Wicestarosta Beata Strzałka

1. Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju

2. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

3. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich – w zakresie spraw obywatelskich

4. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju

5. Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju

7. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
– RECEZ
– ZSZiO
– ZSBiO
– I LO im. ONZ
– MDK
– ZSS
– PPP

Etatowy członek Zarządu Tomasz Rogala

1. Wydział Komunikacji i Drogownictwa

2. Powiatowy Urząd Pracy

3. Referat Zamówień Publicznych

4. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich – w zakresie ochrony zdrowia

Etatowy członek Zarządu Bartłomiej Świtała

1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wydział Architektury i Budownictwa

3. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

4. Ośrodek Interwecji Kryzysowej w Biłgoraju

5. Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

Uchwała Zarządu Powiatu weszła w życie z dniem podjęcia.

———————————————————————————————————

Starosta biłgorajski sprawuje nadzór nad „Rewitalizacją toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej oraz inwestycjami drogowymi.

Wicestarosta Beata Strzałka, decyzją starosty nadzoruje „Przebudowę i rozbudowę dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach.

Tomasz Rogala – etatowy członek Zarządu Powiatu sprawuje nadzór nad umową dzierżawy zawartej 28 czerwca 2010 roku pomierzy powiatem biłgorajskim, a Arion Szpitale Sp. z o.o. oraz nadzór nad inwestycjami: „Przebudowa i rozbudowa Krytej Pływalni w Biłgoraju – etap II”, Budowa hali przy ZSZiO przy ulicy Przemysłowej w Biłgoraju”, Projekt „wsparcie systemów doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności energetycznej w powiecie biłgorajskim” oraz „Budowę hali sportowej przy RCEZ”.

Z kolei Bartłomiej Świtała etatowy członek Zarządu Powiatu – decyzja starosty biłgorajskiego – nadzoruje Projekt „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo – rowerowe w obszarach wiejskich” i „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo – rowerowe w obszarach miejskich realizowanych w ramach programów unijnych., Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” oraz projekt „Wzmacnianie cyberbezpieczeństwa powiatu biłgorajskiego”.