...
Loga Fundusze Europejskie

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 8 marca, 2024

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, której wyniki zostaną wykorzystane w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Mobilności Roztocza do roku 2030.

Konsultacje mają na celu identyfikację silnych stron i potencjałów obszaru oraz jego słabości i potrzeb mieszkańców. Istotne będzie również zebranie pomysłów i opinii na temat współpracy ponadlokalnej w zakresie szeroko pojętej mobilności, w tym propozycji przedsięwzięć niezbędnych do realizacji w kolejnych latach na terenie gmin i powiatów Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Ankieta dostępna na stronie internetowej RZP-G https://roztoczanskizpg.pl/?ankieta-dotycz?ca-strategii-rozwoju-mobilno?ci-roztocza

jest w pełni anonimowa i będzie stanowiła znaczący wkład w opracowanie Strategii Rozwoju Mobilności Roztocza do roku 2030 oraz rozwój wskazanego powyżej obszaru, w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.