...
Loga Fundusze Europejskie

Władze powiatu podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy warsztatów dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 8 marca, 2024

Zamówienie polega na opracowaniu pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy warsztatów dydaktycznych dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, z lokalizacją przy ul. Motorowej 25 w Biłgoraju wraz z infrastrukturą zewnętrzną towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu wokół budynku:sieciami, przyłączami, przekładkami sieci, ciągami pieszymi, jezdnymi, ogrodzeniem, zielenią oraz innymi niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu a także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.

– Chcemy zapewnić uczniom RCZ-tu dobre warunki nauki i kształcenia zawodowego, a nauczycielom dobre warunki pracy i przekazywania wiedzy nie tylko teoretycznej ale i praktycznej. To stoi u podstaw decyzji o inwestycji w warsztaty szkolne dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju – mówił starosta Andrzej Szarlip.

Zakres rzeczowy projektu architektoniczno – budowlanego warsztatów dydaktycznych obejmuje m.in. projekt budynku przeznaczonego na warsztaty dydaktyczne umożliwiające przeprowadzanie

zajęć z mechaniki i diagnostyki pojazdów, w tym przeprowadzanie egzaminów zawodowych dla uczniów RCEZ w Biłgoraju, z wydzieleniem trzech pracowni wyposażonych w 3 podnośniki dwukolumnowe każda i 2 zaplecza dydaktyczne każda z nich oraz 1 pracowni diagnostycznej z linią diagnostyczną i podnośnikiem diagnostycznym. Każda pracownia wyposażona będzie w wyciągi spalin oraz kanalizację ściekową podłogową, a wszystkie zaplecza przyległe do pracowni wyposażone w punkt sanitarny, pomieszczenie jadalni dla uczniów, pokój nauczycieli z przyległym sanitariatem i zapleczem socjalnym, pomieszczenie magazynowe na narzędzia warsztatowe, pomieszczenie kotłowni, pomieszczenie sprężarki wraz z rozprowadzeniem instalacji sprężonego powietrza do każdego stanowiska z podnośnikiem oraz do punktów odbioru na ścianach, dwa pomieszczenia biurowe i sale dydaktyczną przewidzianą do pomieszczenia 30 osób (miejsc siedzących), wyposażoną w odpowiednie instalacje teletechniczne, sprzęt do przeprowadzania prezentacji multimedialnych.

– Zależy nam na tym i takie mamy wymagania, aby nowo projektowany obiekt był spójny i zgodny pod względem architektonicznym i wizualnym z projektowanymi budynkami na terenie toru wyścigowego Autodromu, z ogrodzeniem wydzielającym teren warsztatów. Cały zaprojektowany obiekt i pomieszczenia muszą być dostosowane do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych – dodaje wicestarosta Tomasz Rogala.

Wartość podpisanej dziś umowy to ponad 108 tys. zł. Dokumentacja ma powstać w ciągu 7 miesięcy. Dokumentacja jest potrzebna by pozyskać dofinansowanie na realizację inwestycji.