...
Loga Fundusze Europejskie

Zapraszenie na XXXIII sesję Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 29 stycznia, 2014

Przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju zapraszam na XXXIII sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 6 lutego 2014 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Raport z realizacji Programu Ochrony środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego za okres od 01.01.2011 do 31.12.2012 r.
6. Sprawozdanie za rok 2013 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.
7. Sprawozdania z rocznej działalności Rady Powiatu w Biłgoraju oraz stałych komisji Rady Powiatu za rok poprzedni.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Biłgorajskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
14. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.