...
Loga Fundusze Europejskie

ZAPROSZENIE NA II SESJĘ I KADENCJI MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU W BIŁGORAJU

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 28 marca, 2023

Uprzejmie zapraszam na II sesję I kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego powiatu.
5. Złożenie ślubowania przez radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Radnych Miasta Biłgoraja o nadanie imienia „Honorowych Dawców Krwi PCK” rondu na skrzyżowaniu ulic Kościuszki – Nadstawna – Kowalskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Biłgoraju o sfinansowanie wyposażenia sal językowych w I LO im. ONZ w Biłgoraju.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Biłgoraju o podjęcie zdecydowanych działań w roku budżetowym 2023 w celu wykonania zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym w kompleksie dydaktycznym w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju”.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Prezydium pomiędzy sesjami.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.