...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na LIX sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 1 lutego, 2024

Uprzejmie zapraszam na LIX sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2024 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul.
Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w Biłgoraju za 2023 r.
 5. Sprawozdania z prac Komisji stałych Rady Powiatu w Biłgoraju za 2023 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za 2023 rok.
 7. Sprawozdania za rok 2023 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Biłgoraj zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Biłgoraja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Biłgorajskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Silne Biłgorajskie”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Biłgorajski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Biłgorajskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

Link do transmisji >>TUTAJ<<