...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 24 października, 2017

herbmalypUprzejmie zapraszamy na XXXVI sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Informacja z bieżącej działalności ARION ZOZ w Biłgoraju.
 5. Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. (dot. Działania 13.3 – Rewitalizacja obszarów miejskich).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. (dot. Działania 13.4 – Rewitalizacja obszarów wiejskich).
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.