...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 17 stycznia, 2018

herbmalypUprzejmie zapraszamy na XXXIX sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku nawałnicy.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju.
 9. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w Biłgoraju w 2017 roku.
 10. Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Powiatu za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2018 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.