...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na XLII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 24 sierpnia, 2022

Zapraszamy na XLII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ulicy Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Biłgoraju za rok 2021.
5. Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Janowie Lubelskim za rok 2021.
6. Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Leżajsku za rok 2021.
7. Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Zamościu za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Biłgorajski.
9. Zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Biłgoraju w sprawie pisma Komisarza Wyborczego w Zamościu dotyczącego mandatu radnego Rady Powiatu Pana Andrzeja Szarlipa.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
11. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Transmisja sesji dostępna jest >TUTAJ<