...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 11 marca, 2016

Zapraszamy na XVII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 17 marca 2016 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.         Przedstawienie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.     Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Biłgorajskiego i przeprowadzenie głosowania nad tym wnioskiem:

a)         przedstawienie wniosku o odwołanie Starosty Biłgorajskiego złożonego przez grupę siedmiu radnych w dniu 31 grudnia 2015 roku,

b)     przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do wniosku o odwołanie Starosty Biłgorajskiego,

c)         przedstawienie stanowiska Starosty Biłgorajskiego,

d)        wybór Komisji Skrutacyjnej,

e)      przeprowadzenie głosowania w sprawie wniosku o odwołanie Starosty Biłgorajskiego.

5.         Interpelacje i zapytania Radnych.

6.         Roczne sprawozdanie za rok 2015 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.

7.         Roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami Powiatu Biłgorajskiego w 2015 roku.

8.         Sprawozdanie z działalności ARION Szpitale Sp. z o.o. ZOZ w Biłgoraju w 2015 roku.

9.         Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w roku 2015.

10.       Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim.

11.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju.

12.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

13.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

14.       Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

15.       Wnioski i oświadczenia Radnych.

16.       Sprawy różne.

17.       Zamknięcie obrad.