...
Loga Fundusze Europejskie

Pomoc prawna dla kobiet w ciąży

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 13 stycznia, 2017

Od tego roku nieodpłatną pomocą prawną objęte zostały także kobiety w ciąży. Przypominamy więc obowiązujący katalog osób objętych tą pomocą oraz zakres tej pomocy.

 

Osoby objęte nieodpłatną pomocą prawną:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
  • kobiety w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu biłgorajskiego w zakładce po prawej stronie.