...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 7 czerwca, 2019

herbmalypUprzejmie zapraszamy na VIII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu biłgorajskiego za 2018 rok.
 5. Debata nad Raportem o stanie powiatu biłgorajskiego za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Biłgoraju.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Biłgoraju.
 12. Informacja z realizacji Programu promocji zatrudnienia i  aktywizacji lokalnego rynku pracy za 2018 rok .
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Biłgoraju za 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Biłgoraj (dot. przebudowy dróg gminnych: ul. 11-go Listopada, ul. Oskara Kolberga i ul. Ks. Józefa Chmielewskiego).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Biłgoraj (dot. budowy ul. Partyzantów w Biłgoraju).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Powiatu Biłgorajskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 19. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 20. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad.

  Transmisję VIDEO na żywo z obrad sesji śledzić będzie można pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=YWGjQiRdU_U