...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 14 grudnia, 2015

Zapraszamy na XIV sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 roku o godz. 13 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Złożenie ślubowania przez Pana Leszka Piotra Przytułę wg treści określonej w art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Interpelacje i zapytania Radnych.

6.Informacja Zarządu Dróg Powiatowych na temat przebiegu remontów dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu.

7.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łukowa zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.

8.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Potok Górny zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.

9.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Goraj zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.

10.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Józefów zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.

11.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tereszpol zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.

12.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Obsza zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.

13.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Biłgoraj zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.

14.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Biszcza zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2016 r.

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015r.

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

18.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

19.Wnioski i oświadczenia Radnych.

20.Sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad.

Spotkanie opłatkowe