...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 11 grudnia, 2014

Zapraszamy na II sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (ul. Kościuszki 94), z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Informacja Zarządu Dróg Powiatowych na temat remontów dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu za rok 2014.

6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Biłgoraju.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014 – 2020.

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2014.

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na rok 2015.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Biłgorajskiego.

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym powiatu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

18.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

19.Wnioski i oświadczenia Radnych.

20.Sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad.

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE