...
Loga Fundusze Europejskie

Nasze szkoły w rankingu Perspektyw 2022

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 12 stycznia, 2022

Opublikowany został ogólnopolski Ranking Liceów i Techników „Perspektywy 2022”. Przez czasopismo „Perspektywy” przygotowany został już po raz dwudziesty czwarty. Ocenia on i klasyfikuje szkoły średnie. W tegorocznym zestawieniu uzyskać można informacje z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych, tj. Rankingu Liceów Ogólnokształcących i Rankingu Techników oraz z trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych czyli Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących, Rankingu Maturalnego Techników oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2022. Wśród zestawienia jest także to pokazujące sytuację w poszczególnych województwach. A oto jak wypadły szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski.

Licea:
– I LO im. ONZ, miejsce 410 na 1000 sklasyfikowanych placówek. W 2021 roku uplasowało się na 602 miejscu, w roku 2020 na 475 miejscu, a w roku 2019 na 398 miejscu. Tytuł Srebrna Szkoła.

– II LO (w ZSBiO), miejsce 772 na 1000 sklasyfikowanych placówek. W 2021 roku uplasowało się na 651 miejscu, w roku 2020 na 691 miejscu, a w roku 2019 na 684 miejscu. Tytuł Brązowa Szkoła.

W województwie lubelskim: 20 miejsce I LO im. ONZ, 39 miejsce II LO (w ZSBiO).

loga szkolyTechnika:
– Technikum Budowlane (w ZSBiO), 255 miejsce na 500 sklasyfikowanych placówek. W roku 2020 na 237 miejscu, a w roku 2019 na 59 miejscu. Tytuł Srebrna Szkoła.    
– Technikum Mechaniczno – Elektryczne (w RCEZ), 309 miejsce na 500 sklasyfikowanych placówek. W 2021 roku uplasowało się na 257 miejscu, w roku 2020 na 306 miejscu, a w roku 2019 na 246 miejscu. Tytuł Brązowa Szkoła.

W województwie lubelskim: 13 miejsce Technikum Budowlane (w ZSBiO), 16 miejsce Technikum Mechaniczno – Elektryczne (w RCEZ), 31 miejsce Technikum (w ZSZiO).

Ranking Szkół Olimpijskich 2022: 94 miejsce I LO im. ONZ, 142 miejsce Technikum (w ZSZiO).