...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 16 stycznia, 2015

Zapraszamy na III sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 29 stycznia 2015r. o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.         Przedstawienie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.         Interpelacje i zapytania Radnych.

5.         Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

6.         Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Biłgoraju w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Biłgoraju w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

11.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

12.              Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

13.       Wnioski i oświadczenia Radnych.

14.       Sprawy różne.

15.       Zamknięcie obrad.