...
Loga Fundusze Europejskie

XXXV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 21 stycznia, 2022

Uprzejmie zapraszam na XXXV sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w Biłgoraju za 2021 rok.
5. Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Powiatu w Biłgoraju za 2021 rok.
6. Sprawozdanie za rok 2021 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do uzupełnienia petycji.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
11. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Relacja dostępna >>TUTAJ<<