...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 24 kwietnia, 2015

Zapraszamy na VI sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 30kwietnia 2015 r. o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.

6.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Biłgorajskiego za 2014 r.

7.Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Biłgorajskiego w okresie 2014 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Powiecie Biłgorajskim za rok 2014.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Biłgoraju z ZSBiO im. J. Dechnika w Biłgoraju.

10.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Biłgoraju.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Biłgoraju z ZSZiO w Biłgoraju.

12.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Biłgoraju.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia III LO im. Armii Krajowej w Biłgoraju z ZSZiO w Biłgoraju.

14.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III LO im. Armii Krajowej w Biłgoraju.

15.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Biłgoraju w ZSZiO w Biłgoraju.

16.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 w Biłgoraju w ZSBiO im. J. Dechnika w Biłgoraju.

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Technicznej dla Dorosłych w RCEZ w Biłgoraju.

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

20.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

21.Wnioski i oświadczenia Radnych.

22.Sprawy różne.

23.Zamknięcie obrad.