...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 15 maja, 2015

Zapraszamy na VII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 21 maja 2015 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Biłgorajskiego za 2014 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej wyrażenia opinii czy radny Rady Powiatu w Biłgoraju spełnia przesłanki do wykonywania mandatu radnego.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.