...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na XXVI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 19 lutego, 2021
Uprzejmie zapraszam na XXVI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim według stanu na koniec 2020 r.
5. Sprawozdanie za rok 2020 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski.
6. Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/181/2020 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Biłgorajskiego.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
10. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.