...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na XXXVII sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 21 maja, 2014

herb powiatuUprzejmie zapraszam na XXXVII sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 29 maja 2014 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXV i XXXVI sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja z działalności ARION Szpitale sp. z o. o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju za 2013 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Powiecie Biłgorajskim za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie  obrad.

Przewodniczący rady Powiatu w Biłgoraju
Mirosław Późniak