...
Loga Fundusze Europejskie

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 6 maja, 2021

Działając na podstawie przepisów art. 24a ust. 4 do 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm. ) Starosta Biłgorajski  informuje, że w terminie od 14 maja 2021 do 4 czerwca 2021  tj. 15 dni roboczych w godz. od 7:30 do 15:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ulicy T. Kościuszki 89, pok. 107, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Borki, Korchów, Korchów Łęgi, Księżpol, Markowicze, Lipowiec Duży, Majdan Nowy, Płusy, Przymiarki, Rakówka, Rogale, Króle, Lipowiec Mały, Zanie, Zawadka, Zynie gmina Księżpol.

Dla jednostki ewidencyjnej:
GMINA KSIĘŻPOL 060208_2
Obrębów ewidencyjnych:
ID 060208_2_0001    Borki
ID 060208_2_0002    Korchów
ID 060208_2_0003    Korchów Łęgi
ID 060208_2_0004    Księżpol
ID 060208_2_0005    Markowicze
ID 060208_2_0006    Lipowiec Duży
ID 060208_2_0007    Majdan Nowy
ID 060208_2_0008    Płusy
ID 060208_2_0009    Przymiarki
ID 060208_2_0010    Rakówka
ID 060208_2_0011    Rogale
ID 060208_2_0012    Króle
ID 060208_2_0013    Lipowiec Mały
ID 060208_2_0014    Majdan Stary
ID 060208_2_0015    Zanie
ID 060208_2_0016    Zawadka
ID 060208_2_0017    Zynie

Działając na podstawie przepisów art. 24a ust. 4 do 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm. ) Starosta Biłgorajski  informuje, że w terminie od 14 maja 2021 do 4 czerwca 2021  tj. 15 dni roboczych w godz. od 7:30 do 15:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ulicy T. Kościuszki 89, pok. 107, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Borki, Korchów, Korchów Łęgi, Księżpol, Markowicze, Lipowiec Duży, Majdan Nowy, Płusy, Przymiarki, Rakówka, Rogale, Króle, Lipowiec Mały, Zanie, Zawadka, Zynie gmina Księżpol.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z: rejestru gruntów, budynków i lokali, wykazu zmian danych ewidencyjnych, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2016, poz. 1034).

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w operacie ewidencji gruntów i budynków.