...
Loga Fundusze Europejskie

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa 2021 roku

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 11 marca, 2021

Szanowne Panie, Szanowni Panowie Sołtysi! W imieniu władz powiatu biłgorajskiego, z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, pragniemy wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pracę i codzienny trud w służbie społeczności lokalnej. Sołtys to przedstawiciel sołectwa, a Jego rola począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmianom i od 1990 roku w Polsce jest organem wykonawczym sołectwa.

Dziś reprezentuje on swą społeczność lokalną na zewnątrz, zwołuje zebranie wiejskie, realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa i zapoznaje z nimi mieszkańców, dokonuje poboru podatków oraz uczestniczy w sesjach rady gminy i w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

Jest więc łącznikiem między mieszkańcami, a władzami gminy. Wspólnie z radą sołecką i mieszkańcami fundusz sołecki – środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Sołtysi są zawsze najbliżej ludzi, są głosem lokalnej społeczności, wyrazicielem jej zdania i opinii oraz zaangażowania we wspólne dobro. Są wśród Państwa osoby, które funkcję Sołtysa pełnią od lat, są także osoby debiutujące na tym
stanowisku. Wszystkich Państwa wyróżnia jednak postawa służby i troski.

Z okazji Państwa święta, życzymy powodzenia i wielu sukcesów na niwie pracy społecznej oraz wdzięczności mieszkańców i uznania władz.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Starosta Biłgorajski
Andrzej Szarlip
Wicestarosta Biłgorajski
Tomasz Rogala
Przewodniczący Rady Powiatu
Marian Kurzyna