...
Loga Fundusze Europejskie

1,6 mln zł kosztował remont wiaduktu w Ciosmach w ciągu drogi powiatowej 2926 L Huta Krzeszowska – Biłgoraj

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 29 listopada, 2013

wiadukt ciosmym-Dzisiejsza inwestycja jest świadectwem wzorowego wypełniania jednego z podstawowych zadań samorządu lokalnego, do którego zalicza się budowę, modernizację i bieżące utrzymanie i administrowanie dróg powiatowych. Pragnę pogratulować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak oczekiwanego projektu – przyznała Alina Pitura dyrektor kancelarii Sejmiku.

Odremontowany obiekt inżynierii drogowej zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej łączącej dwa powiaty: Biłgorajski i Niżański oraz dwa województwa Lubelskie i Podkarpackie. Spełnia ważną rolę komunikacyjną w przewozie towarowym oraz w dostępności mieszkańców do siedziby dwóch powiatów.

Remont wiaduktu był możliwy dzięki współpracy Samorządu Powiatowego z Gminą Biłgoraj i Nadleśnictwem Biłgoraj. Na realizację zadania udało się także pozyskać środki zewnętrzne. -Całkowity koszt zadania to blisko 1,6 miliona złotych, w tym z budżetu państwa pozyskano 741 400 zł, wkład własny Powiatu Biłgorajskiego to 450 tys. zł, wkład Gminy Biłgoraj to kolejne 350 tys. zł, a Nadleśnictwo Biłgoraj przekazało 50 tys. zł – wyliczał Starosta Biłgorajski Marian Tokarski. Jak podkreślali przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju z drogi będą korzystać nie tylko mieszkańcy sąsiednich gmin ale również turyści, którzy często goszczą w tych okolicach. W pobliżu przebiegają ważne szlaki turystyczne i znajdują się tutaj przepiękne tereny Puszczy Solskiej. Otwarcie inwestycji nastąpiło 28 listopada 2013 r.

W 2012 roku opracowano projekt oraz przeprowadzono długotrwałe procedury przygotowawcze. -Uzyskaliśmy pozytywne opinie zarządców kolei, decyzję środowiskową oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Lokalizacja wiaduktu znajduje się w tzw. terenie zamkniętym oraz na obszarach Natura 2000, stąd niezbędnych było wiele uzgodnień – wyjaśniał Starosta Tokarski. W lutym 2013 roku został złożony wniosek do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o dofinansowanie inwestycji, 14 maja br. Minister Finansów przyznał dofinansowanie w wysokości ponad 741 tys. zł.

Inwestycja obejmowała między innymi rozbiórkę istniejących gzymsów i balustrad, położenie nowych płyt przejściowych, wykonanie gzymsów i odwodnienia, położenie warstwy bitumicznej na wiadukcie, miejscowe zabezpieczenia antykorozyjne betonu i stali, montaż barieroporęczny na wiadukcie, wykonanie nowych schodów oraz wykonanie nowej nawierzchni na dojazdach o łącznej długości ok. 2 300 mb.

-Otwarcie zrealizowanej inwestycji polegającej na remoncie wiaduktu i wykonaniu dojazdu jest niezwykle ważne z punktu widzenia tej części Gminy Biłgoraj. Mieszkańcy Ciosmów i wszyscy podróżujący tą drogą od lat czekali na jej modernizację. Dziś poprawiony został nie tylko komfort jazdy, ale i bezpieczeństwo. Dziękuję panu Staroście i całemu Zarządowi za podjecie współpracy – mówił Wiesław Różyński. Poza wójtem Gminy Biłgoraj wśród gości, których przywitał Przewodniczący Zarządu Powiatu znaleźli się Alina Pitura dyrektor kancelarii Sejmiku Województwa Lubelskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak i radni Rady Powiatu, członkowie Zarządu Powiatu, Burmistrz Biłgoraja oraz radni rady Gminy Biłgoraj, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych, przedstawiciele wykonawcy oraz mieszkańcy Ciosm. Uroczystego poświęcenie obiektu dokonał proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Soli ksiądz Krzysztof Jankowski.

Obecność tak wielu znamienitych gości była także dobrą okazją do podsumowanie roku inwestycyjnego na drogach powiatowych. Oprócz wielu robót z zakresu bieżącego utrzymania, wykonano 25 większych zadań na kwotę ok. 8,4 mln zł., z czego pomoc finansowa gmin wyniosła ponad 3 mln zł. Pozyskano ok. 2 mln zł ze środków zewnętrznych. Jak poinformował Starostwa Marian Tokarski, wykonano ponad 20 km nowych nawierzchni bitumicznych, przebudowano wiadukt drogowy nad linia kolejową, wykonano kanalizację deszczową w ul. Cegielnianej, wyremontowano kilka dróg gruntowych, w kilku miejscowościach pogłębiono rowy przydrożne.

Największe i najbardziej kosztowne inwestycje, to:
– przebudowa ciągu dróg na terenie gminy Turobin, Goraj, Frampol, tzw. „schetynówka” – 2,4 mln zł;
– przebudowa wiaduktu nad linią kolejową wraz z dojazdami w Gminie Biłgoraj – ok. 1,6 mln zł;
– przebudowa ul. Moniuszki, Nadstawnej i Radzięckiej w Biłgoraju – ok. 1,2 mln zł;
– budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cegielnianej w Biłgoraju – ok. 700 tys. zł.

-Chciałbym serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Biłgoraj i radnym za pomoc w realizacji zadania, które dzisiaj otwieramy. Dziękuję również Burmistrzowi Miasta Biłgoraj za owocną współpracę w zakresie drogownictwa na terenie Miasta. Wykonaliśmy wspólnie bardzo potrzebne inwestycje, które przez wiele lat będą służyć mieszkańcom – zaznaczył Starosta Tokarski.